Whiplash & Letselschade
Because we care

Smartengeld.


Heeft u vragen? Stuur een mail bericht en wij nemen contact met u op of sturen u een antwoord mail.


In vergelijking met Nederland kunnen smartengeldbedragen in andere landen hoger of lager zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en wetgeving van elk land.

Nederland heeft een systeem waarbij de hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van rechterlijke uitspraken en vergelijkbare gevallen (Jurisprudentie).

Hierdoor zijn de toegekende bedragen vaan gestandaardiseerd en kunne redelijke voorspelbaars zijn, want enige consistentie biedt voor slachtoffers van letselschade.

In sommige andere landen, vooral in sommige delen van de Verenigde Staten, kunnen smartengeldbedragen aanzienlijk hoger zijn, omdat er geen vastere richtlijnen zijn en de rechters meer ruimte hebben om subjectieve beoordelingen te maken. Dit kan leiden tot zeer hoge vergoedingen voor immateriële schade, vooral gevallen van ernstige verwondingen of nalatigheid.

Het is echter belangrijk om te onthouden dat elk geval uniek is en de hoogte van smartengeld altijd afhangt van de specifieke omstandigheden, de ernst van het letsel en de impact op het slachtoffer