Whiplash & Letselschade
Because we care

In Nederland geldt het Nederlands rechtssysteem.Heeft u vragen? Stuur een mail bericht en wij nemen contact met u op of sturen u een antwoord mail.

In Nederland geldt het Nederlands rechtssysteem voor alle weggebruikers, dus ook voor buitenlandse automobilisten. Dit betekent dat buitenlandse automobilisten zich moeten houden aan de Nederlandse wetten, en dat ze worden onderworpen aan dezelfde eisen.

Buitenlandse automobilisten moeten in Nederland moeten ook een geldig rijbewijs bij zich hebben net zoals Nederlands automobilisten.

Als er een verkeersongeval met een buitenlandse auto plaats vindt in Nederland, wordt de zaak doorgaans behandeld volgens Nederlandse wetgeving, tenzij Internationale overeenkomsten of verdragen van toepassing zijn die anders bepalen.

Dus, heb je een aanrijding met een bekende en verzekerde tegenpartij dan kan je in Nederland bij de vertegenwoordiger van de buitenlandse verzekeraar terecht. De tegenpartij moet dan wel uit een ander EU-land afkomstig zijn. De vertegenwoordiger in Nederland treedt in Nederland op namens de buitenlandse verzekeraar, maar past uiteraard het recht van het land van ongeval toe.

Schade door onverzekerd voertuig.

Als blijkt dat het voertuig onverzekerd is, kan er een taak zijn voor het Schadevergoedingsfonds in Nederland. Dit is een taak van het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook in dat geval wordt de schade naar de wet en regels van het land van ongeval behandeld. De afhandeling kan dus erg verschillen van die van Nederland.

Schade door onbekend voertuig.

Het is lastiger als de schadeveroorzakende partij onbekend is en blijft; er is bijvoorbeeld geen kenteken opgeschreven of de dader is doorgereden na het ongeval. In Frankrijk is zelfs het ontbreken van gegevens van gegevens van de bestuurder al genoeg om de dader een "onbekende" te maken (zelfs als het kenteken wel bekend is). In het buitenland wordt materiele (auto)schade als die is veroorzaakt door een onbekend gebleven voertuig of persoon vaak niet vergoed.

Benadeelden kunnen hiervoor dus bij niemand terecht. Als ervoor het beschadigde voertuig geen cascoverzekering is afgesloten, moet je de schade dus zelf betalen.

Kom zo snel mogelijk in actie als u te lang wacht kunnen uw rechten vervallen en er kan bewijs verloren gaan als u niet snel genoeg handelt.

Controleer dat dus voor naar Frankrijk te vertrekken.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Dat kan via een mail bericht via het mail icoontje linksboven of bel 06-815 75 995.