Whiplash & Letselschade
Because we care

Het UWV.Er zijn 2 soorten WIA-uitkeringen:

WGA-uitkering en de IVA-uitkering. 

De IVA kunt u krijgen als u niet of bijna niet meer kunt werken. 

De WGA als u nu of in de toekomst nog wel (deels) kunt werken. 

Het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) is een Nederlandse overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van verschillende sociale verzekeringen, waaronder de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WIA) en de ziektewet. Het UWV beoordeelt aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en re-integratie van mensen die door ziekte of een beperking niet kunnen werken.


Voor mensen met whiplash-gerelateerde klachten kan het proces bij het UWV variëren afhankelijk van de ernst van de klachten en de impact ervan op het vermogen om te werken. Whiplash is een letsel dat meestal wordt veroorzaakt door een plotselinge en krachtige beweging van de nek, zoals bij een auto-ongeluk. Het kan leiden tot een breed scala aan symptomen, zoals nekpijn, hoofdpijn, duizeligheid, concentratieproblemen en vermoeidheid.


Als iemand met whiplash-gerelateerde klachten niet in staat is om te werken, kan die persoon een arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvragen bij het UWV. Het proces omvat meestal medische beoordelingen en het verzamelen van informatie over de beperkingen die de persoon ervaart als gevolg van de klachten. Dit kan onder andere medische rapporten, diagnoseverslagen en informatie van behandelaars omvatten.


Het UWV zal de mate van arbeidsongeschiktheid beoordelen en bepalen of iemand recht heeft op een uitkering en zo ja, welke soort uitkering. Dit kan variëren van volledige arbeidsongeschiktheid tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, waarbij wordt gekeken naar de resterende arbeidsmogelijkheden van de persoon.


Het is belangrijk op te merken dat het specifieke proces en de uitkomst kunnen variëren op basis van individuele omstandigheden en de medische en functionele beoordelingen van de persoon. Het is raadzaam om in gevallen van arbeidsongeschiktheid als gevolg van whiplash contact op te nemen met het UWV en, indien nodig, juridisch advies in te winnen om de eigen rechten en opties volledig te begrijpen.