Whiplash & Letselschade
Because we care

Ongeval door of met hobby.
Heeft u vragen? Stuur een mail bericht en wij nemen contact met u op of sturen u een antwoord mail.

Als een persoon schade veroorzaakt als gevolg van zijn of haar hobby, kan er sprake zijn van juridische aansprakelijkheid. De aansprakelijkheid voor schade hangt echter af van verschillende factoren, waaronder de aard van de hobby, de omstandigheden waarin de schade zich heeft voorgedaan en het rechtsgebied waarin de situatie zich bevindt.


Over het algemeen zijn er twee soorten aansprakelijkheid die relevant kunnen zijn:


Contractuele aansprakelijkheid: 

Als de persoon deelneemt aan een georganiseerde hobbyactiviteit, kan er sprake zijn van een contractuele relatie tussen de hobbyist en de organisator. In dit geval kan het contract bepalingen bevatten met betrekking tot aansprakelijkheid voor schade. Als de hobbyist de voorwaarden van het contract niet naleeft en daardoor schade veroorzaakt, kan hij of zij contractueel aansprakelijk worden gesteld.


Buitencontractuele aansprakelijkheid (onrechtmatige daad): 

Als de schade het gevolg is van de nalatigheid of onzorgvuldigheid van de hobbyist, kan hij of zij mogelijk aansprakelijk worden gesteld op basis van een onrechtmatige daad. Dit kan betekenen dat de hobbyist de zorgvuldigheidsplicht heeft geschonden die van een redelijk persoon mag worden verwacht, wat heeft geleid tot schade bij anderen.


Daarnaast kunnen sommige hobbies inherent risicovoller zijn dan andere. Bijvoorbeeld, als iemand deelneemt aan een extreme sport of een activiteit met een hoog risico op letsel, kan dit de aansprakelijkheid beïnvloeden. In sommige rechtsgebieden zijn er wetten die specifiek aansprakelijkheid beperken voor bepaalde typen activiteiten.


Het is belangrijk om te weten dat aansprakelijkheid voor schade vaak een complex juridisch vraagstuk is en sterk kan variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en lokale wetgeving. Als iemand schade heeft geleden als gevolg van de hobby van een andere persoon, is het raadzaam om juridisch advies in te winnen om de situatie grondig te beoordelen en de mogelijke opties voor aansprakelijkheidsvaststelling te begrijpen. Ook hier is, bijvoorbeeld bij paardrijden, wielrennen enz., de kans op een whiplash niet uitgesloten let daar goed op!!!!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Dat kan via een mail bericht via het mail icoontje linksboven of bel 06-815 75 995.