Whiplash & Letselschade
Because we care

Draag een helm om de gevolgen qua hersenbeschadiging zo veel mogelijk te voorkomen.Heeft u vragen? Stuur een mail bericht en wij nemen contact met u op of sturen u een antwoord mail.


Over het algemeen is de aansprakelijkheid bij een ongeval tussen en fietser en een auto afhankelijk van de situatie. In de meeste gevallen wordt de bestuurder van het voertuig als zwaarder en potentieel aansprakelijker beschouw, omdat zij deel uitmaken van het gemotoriseerde verkeer.

Na een ongeval kunnen er verschillende klachten en verwondingen optreden, afhankelijk van de ernst en de aard van het letsel.

  • Hoofdletsel: Dit kan variëren van lichte schrammen tot zeer ernstig hersenletsel afhankelijk van de impact en of de fietser een helm droeg.
  • Botbreuken: De fietser kan botbreuken oplopen, zoals gebroken armen, benen of andere ledematen.
  • Schaafwonden en blauwe plekken: Het contact met het wegdek of de auto kan schaafwonden en blauwe plekken veroorzaken.
  • Whiplash: abrupte beweging van de nek kan leiden tot whiplashachtige klachten.
  • Interne verwondingen: De impact kan ook interne verwondingen veroorzaken, zoals beschadiging van organen.

Howel het dragen van een helm geen garantie is voor het voorkomen van letsel, is het een belangrijke veiligheidsmaatregel die de kans op ernstig hoofdletsel kan verkleinen bij een ongeval. Daarom wordt het ten zeerste aangeraden dat fietsers een helm dragen tijdens het rijden.

Dit geld zeker ook voor kinderen, misschien wel juist voor kinderen. 

De zorgplicht van automobilisten bij een ongeval met fietsers is om extra voorzichtig te zijn en de veiligheid van fietsers te waarborgen. Aangezien automobilisten voertuigen besturen die doorgaans veel groter en sneller zijn dan fietsers, hebben ze een verhoogde verantwoordelijkheid om rekening te ouden met de zwakkere weggebruikers zoals fietsers en voetgangers.

Punten die relevant zijn bij een ongeval tusseneen auto en een fietser.

Wegenverkeerswet: 

  1. Artikel 5: Dit artikel stelt dat iedere weggebruiker zich zodanig moet gedragen dat er geen gevaar op de weg ontstaat of jan ontstaan, en dat hinder of overlast wordt voorkomen. Het legt de algemene zorgplicht voor veilig rijden vast.
  2. Artikel 6: Dit artikel behandelt de aansprakelijkheid voor schade bij verkeersongevallen. Het bepaalt dat de eigenaar of bestuurder van een motorvoertuig aansprakelijk is voor schade die is ontstaan door een verkeersongeval met dat voertuig. Hierbij geldt een omkeringsregel; de automobilist wordt in beginsel verondersteld aansprakelijk te zijn, tenzij hij kan bewijzen dat het ongeval geheel of gedeeltelijk te wijten is aan de schuld van de fietser.
  3. Artikel 185: Dit artikel specificeert de bijzondere zorgplicht van bestuurders van motorvoertuigen ten opzichte van zwakke verkeersdeelnemers, zoals fietsers. Het bepaalt dat de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een motorvoertuig in geval van een ongeval met een fietser beperkt is tot maximaal 50% van de schade, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid va de fietser.

Het is belangrijk op te merken dat de exacte toepassing van deze wetten afhangt van de specifieke omstandigheden van elk geval.