Whiplash & Letselschade
Because we care

Ongeval met wild dier.

Heeft u vragen? Stuur een mail bericht en wij nemen contact met u op.

In Nederland is het in het algemeen zo dat als een wild dier de weg oversteekt en er een aanrijding plaatsvindt, de bestuurder over het algemeen niet aansprakelijk wordt gehouden voor de schade aan dier of het voertuig.  Dit is vastgelegd in de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen (WAM). Dit geldt echter alleen als de bestuurder zich aan de verkeersregels heeft gehouden en de aanrijding niet opzettelijk heeft veroorzaakt.

Als de bestuurder de verkeersregels heeft overtreden o.a. door hard te rijden daar waar aangegeven dat er wild kan oversteken, kan de bestuurder in principe aansprakelijk worden gesteld voor de schade, inclusief letsel voor de inzittende. De bestuurder heeft de zorgplicht om de verkeersregels na te leven en verantwoordelijk te rijden om aanrijdingen te voorkomen.

In dit geval kan de inzittende die letselschade heeft opgelopen, een claim indienen bij de autoverzekeraar van de bestuurders. Deze claim kan betrekking hebben op medisch kosten, inkomstenderving, pijn en lijden, en andere schade die het gevolg is van het letsel.  Het is dan aan de verzekeringsmaatschappij om de claim te beoordelen en de passende vergoeding toe te kennen, rekening houdend met de aansprakelijkheid an e bestuurder en de polisvoorwaarden.

Als de bestuurder niet verzekerd is, kan het moeilijker zijn om schadevergoeding te verkrijgen. In sommige gevallen kan een inzittende in een dergelijken situatie een beroep doen op het Waarborgfonds Motorverkeer, een fonds dat bedoeld is om slachtoffers van ongevallen met onverzekerde of onbekend motorvoertuigen te compenseren

Het is belangrijk om bij een aanrijding met een wild dier, waarbij er sprake is van letselschade, altijd de politie in te schakelen en een gedetailleerd rapport van het ongeval te laten opstellen. 

Wat betreft het meenemen van het aangereden dier om op te eten, zijn de regels ingewikkelder en kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie, de locatie en de lokale wetten en voorschriften.

In het algemeen is het in Nederland verboden om wilde dieren, zoals herten of zwijnen, mee te nemen na een aanrijding om op te eten. Het meenemen van dode dieren uit natuurgebieden zonder toestemming is illegaal en kan bestraft worden. Natuurgebieden en de dieren die aar even zij vaak beschermd.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Dat kan via een mail bericht via het mail icoontje linksboven of bel 06-815 75 995.