Whiplash & Letselschade
Because we care

Een vakantie waar u lang naar uitgekeken heeft, kan ineens een onverwachte wending nemen, zeker als u daarbij ook nog eens letsel oploopt.


Heeft u vragen? Stuur een mail bericht en wij nemen contact met u op of sturen u een antwoord mail.  Een reisverzekering is niet voldoende.

Uw reisverzekering dekt meestal slechts enkele medische kosten bij het buitenland, sommige zaken bij verlies of diefstal en ook uw terugkeer naar Nederland als dat extra kosten met zich meebrengt.

Maar letselschade bestaat niet alleen uit deze kosten. De gevolgen van letselschade op vakantie kunnen veel verder strekken, zeker bij ernstig letsel.

Denk daarbij aan schade wegens inkomensverlies, pensioenschade, studievertraging kosten van de in te schakelen huishoudelijke hulp, aanpassingen in uw woning etcetera.

Daarnaast is meestal sprake van immateriële schade, ook wel smartengeld genoemd. Ook deze schade moet meegenomen worden in de afwikkeling van uw letselschade.

Als deze schadeposten zijn niet gedekt onder uw reisverzekering.

Dat wil niet zeggen dat u dan elf met de schade moet blijven zitten. Want vaak is een derde aansprakelijk voor uw letselschade. U kunt dan een letselschadeclaim indienen bij de aansprakelijke partij. Maar wat als dit een buitenlandse partij is? Het achterhalen en aansprakelijk stellen van de veroorzaker van een ongeval kan een hoop tijd en energie kosten die u beter kunt gebruiken voor uw herstel.

Een ongeval in uw vakantie met uw eigen auto komt helaas geregeld voor. Bij een aanrijding in het buitenland tussen twee Nederlandse voertuigen is het Nederlands recht van toepassing als het gaat om de schadeafhandeling. Dan is het nog relatief eenvoudig. 

Mocht u echter aangereden zijn in het buitenland door een voertuig met een NIET Nederlands kenteken, dan gelden voor de schadeafwikkeling de regels van het land waar de aanrijding heeft plaatsgevonden. Aangezien dat het voor een slachtoffer lastig is om in het buitenland hun schade te verhalen, is er voor ongevallen in Europa een wet die u hierbij helpt. Deze Europese wet maakt het voor u mogelijk om uw schade te verhalen in Nederland. Maar dan dient u wel te weten waar uw buitenlandse partij verzekerd is. Het blijft dus, nog meer dan bij een ongeval in Nederland, van groot belang dat uw zoveel mogelijk informatie verzamelt over het ongeval en de andere partij(en).

Ongeval waarvoor uw reisorganisatie aansprakelijk is.

Een voorbeeld is een onfortuinlijke val veroorzaakt door een gebrekkig hekwerk in een door u geboekt hotel. In dit geval kan et hotel aansprakelijk zijn voor uw schade indien het zich niet gehouden heeft aan bijvoorbeeld de bouwvoorschriften of nalatig is gewees in het onderhoud. Maar dan moet uw el in het buienland uw schade zien te verhalen, wat niet eenvoudig is.

Soms kan het eenvoudiger.

Want als u het hotel via een reisorganisatie geboekt heeft, dan kunt u in veel gevallen rechtstreeks terecht bij uw reisorganisatie. Dat is voor u een stuk makkelijker. U hoeft dan niet naar buitenlands recht de schade te regelen of in het buitenland te procederen. U kunt gewoon terecht bij de Nederlandse organisatie en Nederlands recht is dan van toepassing.

Dit geldt ook als u bijvoorbeeld letselschade op vakantie oploopt bij een botsing met een touringcar tijdens een georganiseerde excursie of reis. Ook in dat geval is de reisorganisatie vaak aansprakelijk voor de schade die u lijdt.

Bij een reisorganisatie moet u denken aan een reisbureau dat voor u een reis en een accommodatie boekt. Ook als u de reis online boekt. Maar ook als de reisorganisator weer een ander bedrijf heeft ingehuurd om u te vervoeren. Er is wel een uitzondering, namelijk als de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisatie of de ingeschakelde hulppersoon kan woorden toegerekend.

Let op, er gelden korte termijnen voor het indienen van uw vordering, dus u dient er niet te lang mee te wachten, uw vorderingsrechten als u niets onderneemt vervallen namelijk al na een jaar na afloop van de reis!

Wij helpen u, ook bij letselschade op vakantie.

Als u letsel oploopt komt er veel op u af. Dat is nog erger als u letselschade op vakantie oploopt. In een doolhof van (buitenlandse) regeltjes raakt u misschien al snel het spoor bijster.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op als u nog vragen heeft of gebruik wilt maken van onze dienstverlening. Dat kan via een mail bericht via het mail icoontje linksboven of bel 06-815 75 995.