Whiplash & Letselschade
Because we care

Carpaal tunnel syndroom.Het carpaal tunnel syndroom is een aandoening waarbij de medianuszenuw, die door de carpaal tunnel in de pols loopt wordt samengedrukt. 

Deze tunnel is een smalle doorgang van ligamenten en botte aan de basis van de hand. De samendrukking van de medianszenuw kan leiden tot symptomen zoals, pijn, gevoelloosheid, tintelingen en zwakte in de hand en vingers, meestal in de duim, wijs- en middelvinger.

Hoewel CTS vaak wordt geassocieerd met herhaalde handbewegingen, kan het ook andere oorzaken hebben. Een whiplashletsel, veroorzaakt door een plotselinge voorwaartse en achterwaartse beweging van de nek, kan mogelijk bijdragen aan het ontstaan van CTS-achtige symptomen.

Dit komt doordat het nek- en armweefsels kan beïnvloeden, wat kan leiden tot zwelling en druk op de medianuszenuw in het carpaal tunnelgebied.

Howel er geen directe oorzaak-gevolgrelatie is tussen een whiplashletsel en de verstoring van weefsel na een whiplash-incident mogelijk bijdragen aan het optreden of verergeren van CTS-symptomen. Mensen die al gevoelig zijn voor CTS kunnen na een whiplashletsel meer symptomen ervaren als gevolg van de bijkomende druk en ontsteking.

Als je vermoedt dat je CTS-symptomen hebt, is het belangrijk om medische hulp te zoeken voor een juiste diagnose en behandeling. Een zorgverlener kan evalueren of er sprake is van CTS, de oorzaak vaststellen en een behandelplan aanbevelen dat kan variëren van conservatieve maatregelen zoals polsbrace en fysiotherapie to chirurgische ingrepen in ernstige gevallen.


Hier kunt u content plaatsen.

Deze tekst past u aan door erop te klikken.